Elektronik

Vi har ett brett kunnande inom elektronikkonstruktion, elektronikdesign och kretskortskonstruktion och har ett stort kontaktnät av producenter både i Europa och Asien. Det gör att vi kan hjälpa dig att ta fram kostnadseffektiva elektronikkonstruktionslösningar till ditt projekt.

I många fall kan vi producera en färdig prototyp på så kort tid som tre dagar inklusive montage. Vi kan också snabbt få igång massproduktion i stora serier. Vi kan hjälpa dig oavsett om du har ett färdigt underlag eller om du önskar konstruktion av en helt ny design!

Elektronikdesign

Eftersom vi utvecklar elektroniken själva har vi total kontroll över samspelet med mekaniken. På så vis kan vi undvika många missförstånd i produktutvecklingen. Vår elektronikdesign dimensioneras efter behov och kylning integreras om det är nödvändigt. Vårt fokus är att ta fram elektronik som inte stör ut annan elektronisk utrustning och som är förberedd för framtidens standarder, avseende emission och tålighet.

Elektronikdesign & kretskortskonstruktion med Cadson

Kretskortkonstruktion

Kretskortskonstruktion erbjuder vi antingen som en del i större projekt eller när du anlitar oss för ett helhetsåtagande. Vi arbetar med ytmonterade komponenter och moderna monteringsmetoder. Självklart har vi hög kompetens kring val av komponenter, analog kretsdesign och digitala kretsar och kan erbjuda allt ifrån LED-paneler på aluminiumkort till flerlagers kretskort på glasfiberlaminat. Vi kan utföra arbeten enligt alla gällande standarder med avseende på CE-kompatibilitet och elsäkerhet. I vår kretskortskonstruktion använder vi standardiserad mjukvara och lämnar underlag för tillverkning enligt gällande branschstandard. För oss är det viktigt att tillsammans kund diskutera oss fram till villa lösningar som önskar och är möjliga att genomföra – både med tanke på budget och önskemål.

Inbyggda system

För att få alla delar i elektroniken att samarbeta krävs det att kretskortet har en centralstyrning – en ”hjärna”. Vi använder oss av mikroprocessorer med 8-32 bitars arkitektur för att lösa allt från enkla styrningar till avancerade beräkningsuppgifter. Arbetet sker främst med Microchip och deras utvecklingsmiljö. Vi kan också konstruera tilläggsmoduler för Arduino och skapa helt nya Arduino-baserade styrkort. Därför hanterar vi även Atmels utvecklingsmiljö. Självklart ser vi alltid till att våra inbyggda system är så energieffektiva som möjligt.

Trådlös kommunikation

Idag är det mer regel än undantag att använda någon form att trådlös kommunikation i en teknisk produkt och begreppet ”Internet of things” hörs allt oftare. I vår elektronikdesign integrerar vi elektronik för wifi-anslutning, vilket gör att din produkt kan vara ständigt uppkopplad mot internet. Vi jobbar också med Bluetooth och Bluetooth Low Energy som öppnar möjligheter till trådlös kommunikation till en väldigt låg energiförbrukning. Vi arbetar även med UHF-radio, vilket är lämpligt om du har höga krav på räckvidd och vill ha låga produktionskostnader.

CE-märkning

En produkt behöver ofta en hel del kvalitetsmärkningar och godkännanden för att accepteras av marknaden. Vi hjälper dig med allt detta redan i idéstadiet och ser till att din produkt uppfyller de krav som ställs – samt att den märks på ett korrekt sätt. För elektronik innebär CE-märkning det att den ska uppfylla kraven för emission samt påstrålad RF med krav på driftsäkerhet. I vissa fall behövs även en elsäkerhetsgranskning för att CE-märka produkten. För att CE-märka en maskin måste även en en säkerhetsutredning göras. Om din produkt ska uppfylla en speciell kapslingsklass, så krävs tester även för detta.

Elektronikprototyper

Vi kan hjälpa till med avancerade elektronikprototyper och hantera inbyggda system för komplexa funktioner. Vi har inga minimikrav när det gäller beställning av elektronikprototyper och kan redan på prototypstadiet erbjuda testserier som monteras med robot och som QC-testas. Består din prototyp av flera olika material och komponenter bistår vi även med sourcing och montage om så önskas. Vi erbjuder kretskortsdesign, PCB, PCBA och programmering av inbyggda system.

Kundcase