Elektronik

Vi har ett brett kunnande inom elektronikkonstruktion, elektronikdesign, inbyggda system samt kretskortskonstruktion och vi kan hjälpa dig oavsett om du har ett färdigt underlag eller om du behöver konstruktion av en helt ny design.

Tack vare ett stort kontaktnät av producenter i både Europa och Asien kan vi hjälpa dig att ta fram kostnadseffektiva elektroniklösningar till ditt projekt. I många fall kan vi producera en färdig prototyp på så kort tid som tre dagar. Vi kan dessutom snabbt få igång massproduktion i stora serier.

Elektronikdesign

Eftersom vi utvecklar elektroniken själva har vi total kontroll över samspelet med mekaniken. På så vis kan vi undvika många missförstånd i produktutvecklingen. Vår målsättning är att ta fram elektronik som inte stör ut annan elektronisk utrustning och som är förberedd för framtidens standarder avseende emission, tålighet och kompabilitet.

Elektronikdesign & kretskortskonstruktion med Cadson

Kretskortkonstruktion

Vi erbjuder kretskortkonstruktion antingen som en del i ett större projekt eller när du anlitar oss för ett helhetsåtagande. Vi arbetar med ytmonterade komponenter och moderna monteringsmetoder och har hög kompetens kring val av komponenter, analog elektronikdesign, inbyggda system och digitala kretsar. Vi använder standardiserad mjukvara och lämnar underlag för tillverkning enligt gällande branschstandard och kan utföra arbeten enligt alla gällande standarder med avseende på CE-kompatibilitet och elsäkerhet. För oss är det viktigt att tillsammans kund diskutera oss fram en optimal lösning utifrån både budget och övriga önskemål.

Inbyggda system

För att få alla delar i elektroniken att samarbeta krävs det att kretskortet har en centralstyrning – en ”hjärna”. Vi använder oss av mikroprocessorer med 8-32 bitars arkitektur för att lösa allt från enkla styrningar till avancerade beräkningsuppgifter. Arbetet sker främst med Microchip och deras utvecklingsmiljö. Vi kan också konstruera tilläggsmoduler för Arduino och skapa helt nya Arduino-baserade styrkort. Självklart ser vi alltid till att våra inbyggda system är så energieffektiva som möjligt.

Trådlös kommunikation

Idag hörs begreppet ”Internet of things” hörs allt oftare och det är snarare regel än undantag att använda någon form att trådlös kommunikation i en teknisk produkt. Vi har stor erfarenhet av de flesta trådlösa protokoll, såsom WiFI, Bluetooth och UHF Radio, samt att integrera dessa i moderna IOT produkter.

CE-märkning

En produkt behöver ofta en hel del kvalitetsmärkningar och godkännanden för att accepteras av marknaden. Vi hjälper dig med allt detta redan i idéstadiet och ser till att din produkt uppfyller de krav som ställs samt att den märks på ett korrekt sätt. För elektronik innebär CE-märkning att produkten uppfyller de krav som finns för emission samt påstrålad RF med krav på driftsäkerhet. I vissa fall behövs även en elsäkerhetsgranskning för att CE-märka produkten och om din produkt ska uppfylla en speciell kapslingsklass så krävs tester även för detta.

Elektronikprototyper

Vi kan erbjuda avancerade elektronikprototyper och inbyggda system för komplexa funktioner. Vi har inga minimikrav när det gäller beställning av elektronikprototyper och kan redan på prototypstadiet erbjuda testserier av hög kvalitet. Består din prototyp av flera olika material och komponenter bistår vi även med sourcing och montage om så önskas.

Kundcase