LoTUS

Cadson har på uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat elektronik och mjukvara till forskningsprojektet LoTUS (Long Term Underwater Sensing).

Projektets syfte är att utveckla metoder och teknik för kostnadseffektiva och långsiktiga autonoma system för olika mätningar i djupt vatten där data är svår och dyr att samla in.
LoTUS-systemet utgörs av en undervattensboj som med hjälp av sensorer samlar in flera typer av data. Elektroniken är utvecklad med en Arduino som bas, vilket gör det möjligt för användaren att via Bluetooth programmera bojen efter sina behov. Utmaningen i detta projekt var relaterat till de höga påfrestningar som elektroniken utsätts för i djupa hav, precisionen i mätningarna och den långa tiden som man vill göra mätningarna.

Cadson flera kretskort

Läs mer om LoTUS >>

Fler kundcase