Mekanik

För att en produkt ska bli lyckad och tas emot väl av användare och kunder är en bred kompetens inom mekanik och industridesign ett måste. Vi har in-house kompetens inom mekanikens alla områden, från industridesign till mekanisk konstruktion och hållbara lösningar samt stor erfarenhet av att utveckla produkter där den mekaniska designen varit avgörande för produktens framgång.

Industridesign

En god design är avgörande för hur väl en produkt kommer att tas emot av marknaden och användaren. I ett tidigt skede diskuterar vi design och hjälper till med vår erfarenhet både vad det gäller estetik, användarvänlighet och materialval. Tillsammans hittar vi en lösning som fungerar både tekniskt, funktionellt och visuellt. Vårt kunnande och vårt breda kontaktnät med tillverkare och experter hjälper oss att fatta kloka beslut längst hela vägen.

Design i 3D

Produktutvecklingen sker i stor utsträckning i 3D-CAD vilket ger en tidig indikation av designen på ett mycket tydligt sätt. Detta är ett kreativt moment där det finns stor möjlighet att påverka, ändra och testa olika lösningar för produkten.

Mekanisk konstruktion

Vid mekanisk konstruktion är det viktigt att kunna tillverka delarna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi tar fram både 3D-modeller och detaljritningar med tydlig måttsättning och angivelser av noggrannhet. Vi kan även utföra hållfasthetsberäkningar redan på utvecklingsstadiet.

Kundcase