Produktutveckling

På Cadson har vi lång erfarenhet av att omvandla idéer till verklighet. I kombination med en väl utarbetad process och en bred kompetens hjälper vid dig med att hitta rätt teknik, form och tillverkningsmetod.

Vi kan hjälpa dig genom att vara en länk i utvecklingskedjan för din nya produkt eller genom att ta totalansvar för produktutveckling och hjälpa dig hela vägen från start till mål.

Produktutveckling mekanik

För att kunna skapa en framgångsrik produkt krävs en genomtänkt mekanisk konstruktion. Genom vår breda kompetens inom hållbara konstruktioner, mekaniska lösningar och industridesign utvecklar vi högkvalitativa lösningar för just din produkt. Vi har ett nära samarbete med ett stort antal tillverkare över hela världen vilket gör att vi kan erbjuda konstruktioner i de flesta material. Vi ställer höga krav på våra producenter och har byggt upp ett bra samarbete med utvalda tillverkare som levererar produkter av högsta kvalitet till låg kostnad.

Produktutveckling elektronik och inbyggda system

Inom produktutveckling för elektronik har vi ett brett utbud av tjänster. Vi kan bland annat hjälpa dig med både analog kretsdesign med inbyggda system och digitala kretsar. Vi arbetar med en produktutvecklingsprocess som redan från start är inriktad på att din produkt ska leva upp till höga kvalitetskrav och vara godkänd för CE-märkning.

Produktuktutveckling mekatronik

I många av dagens produkter samspelar mekanik och elektronik. Det kan handla om inbyggda system och programmering som tillsammans med analog design driver mekaniken. På Cadson har vi kompetens och erfarenhet av både elektronik och mekanik vilket gör oss till en komplett samarbetspartner när det gäller produktutveckling där mekatronik är en viktig del.

Utveckling av analog kretsdesign med inbyggda system och digitala kretsar

Totalåtaganden

Att låta oss på Cadson ansvara för hela utvecklingsprocessen sparar ofta både tid och pengar eftersom vi har all nödvändig kompetens in-house. Designkonceptet kombineras med en mekanisk konstruktion och kretskortstillverkning sker med eventuella CE-godkännanden i åtanke. På sätt hänger alla delar i utvecklingsprocessen ihop och vi undviker att behöva gå tillbaka i processen för att korrigera designen vilket kostar både tid och pengar  

Kundcase